Home

Kompletterande pedagogisk utbildning statsvetenskap

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har högskolestudier i de ämnen som undervisas i svensk skola. Genom KPU kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen. Två inriktningar. Du kan läsa KPU med inriktning mot årskurs 7 - 9 eller gymnasieskolan Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som redan har läst ett eller flera ämnen på högskolenivå. Programmet med inriktning gymnasiet, ordinarie studiegång är på tre terminer och startar varje vårtermin. Du studerar på helfart på plats i Göteborg

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen ger dig möjlighet att bygga på tidigare högskolestudier i ett eller fler ämnen till en ämneslärarexamen. Programmet består av utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp och verksamhetsförlagd utbildning 30 hp Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp Kompletterande pedagogisk utbildning är ett program för dig som redan har ämneskunskaper inom fysik, kemi, matematik eller teknik och vill bli lärare. Efter drygt ett års studier (juni till och med augusti: en sommar-, en höst-, en vår- och en avslutande sommartermin) kan du vara redo att ta plats i klassrummet Utbildningen regleras av förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen (SFS 2011:686). Av förordningen framgår det att ämneslärarexamen efter genomgången kompletterande pedagogisk utbildning kan avläggas på grundnivå eller avancerad nivå KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare och som redan har läst minst 90 hp i ett skolämne. Vid Göteborgs universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram. Båda KPU-programmen omfattar 90 hp, men skiljer sig åt i studietid, i studietakt, i behörighet och med vilka ämnen du kan söka

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll . Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan leda till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan, samt på grundnivå eller avancerad nivå, beroende på den särskilda behörigheten Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. O Kompletterande pedagogisk utbildning består av sex delkurser om vardera 15 hp. Samtliga delkurser går på halvfart över en hel termin. Helfartsstudenter läser två delkurser parallellt varje termin. Programmets studiegång. Termin 1 HP Skola som system och idé - KPU (Obligatorisk) 15. Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, två ämnen - Mittuniversitetet. Här hittar du information om Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, två ämnen vid Mittuniversitetet. Utbildningen är en avancerad högskoleutbildning på 90hp

KPU - kompletterande pedagogisk utbildning

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning (SKPU) leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. Vilka krav som gäller för antagning till respektive utbildning och examen styrs av Högskoleförordninge Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp består av ett antal kurser förlagda till fyra terminer av vilka två är sommarterminer. Av dessa 90 hp utgör verksamhetsförlagd utbildning sammanlagt 30 hp förlagda till termin 2 och 3. Verksamhetsförlagd utbildning genomförs i grundskolans senare år eller i gymnasieskolan

och Institutionen för statsvetenskap. 3. Syfte med Kompletterande pedagogisk utbildning Syftet med programmet är att utbilda ämneslärare till grund- och gymnasieskolan. 4. Examen Kompletterande pedagogisk utbildning med inrikt-ning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grund Statsvetenskap, lärare. Visa alla frågor. 30 jun 2017. Fråga: Hej! Min fråga är hur det fungerar med kpu (kompletterande pedagogisk utbildning). Måste jag tänka på att välja ett visst antal poäng av vissa ämnen i min pol kand för att vara behörig för kpu

Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan

 1. Här kan du anmäla dig till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne på Mittuniversitete
 2. Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - samhällskunskap. För dig som vill bli lärare med samhällskunskap som undervisningsämne, krävs det att du har läst 120 högskolepoäng. Varav 90 högskolepoäng inom ämnet statsvetenskap och 30 högskolepoäng inom ämnet nationalekonomi
 3. och heltid under sommarter
 4. st 90 hp alternativt
 5. Om du endast har läst 90 hp i matematik så kan du till HT-2020 söka den tidigare varianten av Kompletterande pedagogisk utbildning. Ges sista gången HT2020. Till anmälan: Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik, 90 h

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) mot gymnasieskolan med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Omfattning och generella riktlinjer för behörighet, prövning sker i varje individuellt fall. Minst ett självständigt arbete om minst 15 hp ska alltid ingå i något av de sökta ämnena Genom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) blir du en god och entusiastisk lärare tack vare att du får fördjupad kontakt med skolans vardag. Utbildningen består av studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), som bland annat innefattar kurser om lärande, utveckling, konflikthantering och ledarskap samt praktik genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) Utbildningar som ges på lärcentra har obligatoriska träffar på studieorten. Studenter från flera orter träffas på videokonferens för att delta i föreläsningar eller seminarier. Fördelen med att läsa via lärcentra är att du har möjlighet att träffa andra studenter på orten och få stöd från lärcentrumets personal Högskolan i Halmstad - här börjar framtiden Högskolan i Halmstad bildades 1983 och har cirka 10 000 studenter. Välj mellan ett 50-tal program på grundnivå och avancerad nivå och över 130 fristående kurser. En innovativ högskola som gillar att samarbeta Högskolan i Halmstad är en inno..

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp Ämneskrav, omfattning och innehåll Observera att även andra kurser eller kombinationer av kurser än de som anges nedan kan ge behörighet i vissa fall. Prövning sker 60hp statsvetenskap och 30hp nationalekonom Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, tre ämnen - Mittuniversitetet. Här hittar du information om Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, tre ämnen vid Mittuniversitetet Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) 90 HP . Beskrivning . Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Att utbildningen håller hög kvalitet garanteras av våra välrenommerade forskare som blir dina lärar.. Här kan du anmäla dig till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare 7-9, ett ämne på Mittuniversitete

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp KT

Kompletterande pedagogisk utbildning. Om du redan har en utbildning inom ett annat område kan du läsa en kompletterande pedagogisk utbildning för att sedan kunna arbeta som lärare i högstadiet eller gymnasiet. Det finns flera olika distansutbildningar inom pedagogik för dig som vill studera kompletterande pedagogisk utbildning - se alla här Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kortare utbildning som kompletterar dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning och ger lärarexamen. Vid Umeå universitet ges två varianter av KPU. KPU för årskurs 7-9 och gymnasiet. Ny utbildning med. Ämneskrav för KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning - ordinarie studiegång Göteborgs universitet har två ingångar till KPU • Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta 120 hp, • Ett ämne i årskurs 7-9 - som ska omfatta 90 hp . Innehållet i de akademiska kurserna du läst ska vara relevant för det sökt

Kompletterande pedagogisk utbildning: Grundskolans årskurs

VFU Kompletterande pedagogisk utbildning Anmälningsinformation Behörighetskrav Särskild behörighet: - minst 90 hp i något av följande ämnen: biologi, engelska, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk, teknik eller - minst 120 hp i ämnet naturkunskap Minst 15 hp av ämnesstudierna ska vara ett självständigt. En utbildning i statsvetenskap ger dig gedigna kunskaper om samhällets politiska förhållanden och en god förmåga att kritiskt bedöma dessa. Dessa kunskaper kan du utnyttja och tillämpa, antingen mera allmänt som samhällsmedborgare eller i ett yrkessammanhang där kunskaper om politik och förvaltning är värdefulla Kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 90 högskolepoäng och är en nätbaserad utbildning med 100 procents studietakt över tre terminer. Vi träffas vid 1-2 gånger vid så kallade campusträffar i Falun varje termin. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i regel på en grundskola i närheten av hemorten Med en kompletterande pedagogisk utbildning, kan du som har ämneskunskaper i undervisningsämnen bli lärare i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. Utbildningen omfattar 90 hp och ges på heltid under tre terminer med 4-6 obligatoriska träffar om 10-15 dagar per termin. Däremellan sker studierna via en webbaserad lärplattform KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, ämneslärare, åk 7-9 (start i juni) KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, ämneslärare, gymnasieskolan (start i juni) Språk, textbearbetning och digital kommunikation; Kultur och samhällsutveckling; Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikatio

Hitta kompletterande utbildningar. På Studera.nu kan du söka fram, jämföra och läsa om kompletterande utbildningar på flera lärosäten runt om i Sverige. Du anmäler dig till dessa utbildningar genom att skapa ett konto och skicka in en ansökan på Antagning.se.. Reglerade yrke Den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU, omfattar 90 högskolepoäng (hp) och består av en utbildningsvetenskaplig kärna, som omfattar centrala och generella lärarkompetenser inklusive ämnesdidaktik, samt verksamhetsförlagd utbildning i skolan, VFU Ämneskrav inom kompletterande pedagogisk utbildning 2016-11-16 Fakultetsnämnden Dnr: 3153/2.1.1/2016 ÄMNESKRAV FÖR TILLTRÄDE TILL STUDIER INOM ETT VISST UNDERVISNINGSÄMNE INOM KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING MOT GYMNASIESKOLAN (KPU) Bakgrund/kommenta Kompletterande pedagogisk utbildning - program för ämneslärare (KPU) Ämnesbehörigheter vid antagning till program . Högskolan Dalarna . Prioritering av urvalet Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med vissa undervisningsämnen. Urvalet av sökande sker enligt följande prioritering se här En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle fungerar och det finns många arbetsplatser inom både den offentliga och privata sektorn där sådan kunskap efterfrågas. Statsvetare jobbar ofta med utredningsarbete, samhällsgranskning eller politisk påverkan inom offentliga eller privata organisationer och företag

Här kan du anmäla dig till Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (GLM01) på Mälardalens högskol Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare 7-9, ett ämne 90.0hp vid Mittuniversitetet för 2019 Vårterminen, Andel antagna:null% Betyg:- Högskoleprov:

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 hp. Här finns material som är viktigt för dig som är student på civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi. Alla studenter som går programmet får automatiskt en prenumeration och blir notifierade via sin KTH e-post. Det är viktigt att du läser den information som förmedlas här En pedagogisk utbildning riktar sig till dig som vill utveckla dina strategier och metoder att utveckla din kommunikation, budskapsförmedling och ditt engagemang. Framförallt är den till för dig som på något sätt är i en situation där din pedagogik blir ett viktigt verktyg för att människor ska nå sina mål, skapa förståelse och utvecklas som individer Övrigt En student som har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning kan avlägga ämneslärarexamen på grundnivå eller avancerad nivå. I förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen finns det bestämmelser om de krav som studenten ska uppfylla för en sådan examen. Kurser inom. Ämneskrav för KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning - ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU • Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta 120 hp, • Ett ämne i årskurs 7-9 - som ska omfatta 90 hp • Två ämnen i årskurs 7-9 - som ska omfatta 90 hp i förstaämnet och 45 hp i andraämnet

Utbildningen syftar till att komplettera tidigare tillägnade ämneskunskaper i andra undervisningsämnen än yrkesämnen för att studenten ska kunna avlägga ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Utbildningen benämns kompletterande pedagogisk utbildning. Vad utbildningen avse Under denna fjärde termin, som motsvarar statsvetenskap 31-60, ökar du dina egna färdigheter att analysera politisk makt och styrning. Den femte terminen är valbar och innebär att du själv får välja och komplettera utbildningen med andra kurser på Malmö högskola eller annan studieort

Kompletterande pedagogisk utbildning i ma, nv och tk (KPU) Här hittar du allt du behöver veta om ditt program : Programstruktur; Studiegång: termin 1, termin 2, termin 3; Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Självständiga arbeten; Dispens från förkunskarav på kurs; Tillgodoräknande; Studieuppehåll Kompletterande pedagogisk utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som undervisas i skolan. Genom KPU kan du komplettera dina tidigare. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) mot gymnasieskolan med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap 120/90 hp. Omfattning och behörighetskrav . Skolämne Ämne 1 Ämne 2 Företagsekonomi 120 hp Succesiv fördjupning till och med magisternivå eller Civilekonomexamen, inriktning företagsekonomi 90 hp Succesiv fördjupning till oc Utbildningen vänder sig till dig som har en barnmorskeexamen från ett land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver kompletteras för att du ska kunna söka svensk barnmorskelegitimation. I utbildningen, som sker på Karolinska Institutet ingår både teoretiska och verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning) Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) mot gymnasieskolan med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap 120/90 hp Omfattning och generella behörighetskrav, prövning sker i varje individuellt fall Generella behörighetskrav är beslutade av Humanistiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten 2012-02-2

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Göteborgs

 1. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som har läst skolämnen på högskolenivå och vill jobba som lärare. Utbildningen ger dig verktygen att föra dina kunskaper vidare. Arbetsmarknaden för utbildade lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket god
 2. För att bli lärare finns flera vägar att gå. Du kan läsa lärarutbildningen, men även du som har läst andra akademiska ämnen, en yrkesutbildning, har en utländsk lärarexamen eller jobbar som obehörig lärare i dag kan bli behörig lärare.. Redan när du börjar läsa till lärare kan du bli medlem i Lärarförbundet.Det är gratis för dig som är lärarstudent under hela studietiden
 3. Bilagor för Kompletterande pedagogisk utbildning (LALKP). Höst 2020. Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne , 90 hp (Malmö dagtid 100%) Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen, 90 hp (Malmö dagtid 100%) Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare grundskolans åk 7-9.
 4. Välj utbildning; Program; Program på grundnivå; Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning gymnasieskolan Kompletterande pedagogisk utbildning,.
 5. st 90 hp i ett skolämne. Vid Göteborgs universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram. Två program

Pedagogisk utbildning Redogör i första hand för vilken högskolepedagogisk utbildning som du har deltagit i. Beskriv även annan pedagogisk utbildning av relevans för arbete som lärare och/eller handledare och/eller pedagogisk ledare inom högre utbildning, exempelvis lärarutbildning, ledarskaps-utbildning etc Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Regeringen avser att genomföra en tidsbegränsad satsning på en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med examen på forskarnivå. Satsningen planeras pågå under fem år Regeringen har beslutat att alla studerande vid en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en ämneslärarexamen ska få studiemedel med en högre bidragsdel. På så sätt vill regeringen förbättra möjligheterna för personer med tidigare akademisk utbildning att ställa om till läraryrket. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018 Utvärdering av utbildningar inom statsvetenskap på grundnivå och avancerad nivå: Utlåtande från sakkunniga Därutöver har bedömargruppen inhämtat kompletterande dokumentation akademi finns ett pedagogiskt meriteringssystem där lärare kan placeras in so

Utbildningen är framförallt avsedd för sökande med en examen från utanför EU/EES-området och som tidigare inte fått sin examen erkänd i ett EU/EES-land. För sökande med en examen från EU/EES-området finns det i de flesta fall möjlighet att via Socialstyrelsen få sin examen erkänd i Sverige utan att behöva gå en kompletterande utbildning Utbildning. Allt inom Utbildning. Västernorrlands län. Universitetslektor i statsvetenskap. Universitetslektor i statsvetenskap. Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap · Sundsvall. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en utbildning på 90 hp som vänder sig till dig som redan har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en grund- eller gymnasieskola samt vuxenutbildning KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning Lärande och ledarskap. KPLOL, 90 hp, 1,5 år (Helfart) och 3 år (Halvfart) Chalmers erbjuder en utbildning på både hel- och halvfart som leder till en ämneslärarexamen. Vi vänder oss till dig som.

Med 1,5 års kompletterande studier på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) får du rätt behörighet för ett av världens viktigaste jobb. Då är det du som hjälper unga människor att må bättre och förbättra sina studieresultat. en kompletterande pedagogisk utbildning samt kontinuerligt frist. Terminen avslutas med kursen Kompletterande pedagogisk utbildning II B, 15 högskolepoäng, som bland annat innehåller fem veckors VFU. Termin 3 innebär studier i kursen Kompletterande pedagogisk utbildning III, 30 högskolepoäng, som bland annat innehåller fem veckorsVFU. Övrig tid ägnas åt studier i utbildningsvetenskaplig kärna. EXAME Filosofi Gymnasiet KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning Utöka din behörighet Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig lärare och.. Kompletterande pedagogisk utbildning är ett utbildningsprogram för dig som inte har någon lärarexamen, men som arbetar inom gymnasieskola eller annan skolform, och som vill komplettera till en lärarexamen. Programmet innebär studier om totalt 90 hp och ges på helfart

Kompletterande pedagogisk utbildning Alla utbildningstyper Alla platser Alla utbildningsformer. Visa alla filter Startsida. Kompletterande pedagogisk utbildning; Sökresultat Visar 1-1 av 1 träffar Bussförarutbildning. 4,0 (1) Västerås - Edströmska Vuxenutbildning. Under 29. Utbildning. De flesta pedagoger har någon form av eftergymnasial utbildning, ofta är de utbildade lärare, men kan även ha en annan högskole- eller en yrkeshögskoleutbildning.På gymnasiet finns bra grundläggande utbildning på flera program, bl a Barn- och fritidsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet.. Kunskaper i pedagogik i kombination med kurser i exempelvis sociologi.

Kompletterande pedagogisk utbildning - Utbildning - Malmö

Kurser Kurser via Fler vägar in VAL Vidareutbildning av lärare KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ULV Utländska lärares vidareutbildning Arbetsintegrerad Lärarutbildning Programutbildningar Campus eller distans. Jobbar du som obehörig lärare? - Se filmen Använd gärna CSN:s blankett Intyg om antagning till kompletterande pedagogiskt utbildning - KPU. Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Uppdaterad: 2020-01-07. Gäller för: Studiemedel - bidrag och studielån 20 år eller äldre på gymnasiet Gymnasiestudier utanför Sverige Komvux Folkhögskola

Utbildningen syftar till att göra studenterna behöriga som lärare, och ska avse utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning, tillsammans 90 högskolepoäng. För antagningen gäller särskilda behörighetsregler. Kompletterande pedagogiska utbildningar ges vid cirka två tredjedelar av de lärosäten som har tillstånd. Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan; Ansökan om tillgodoräknande av VFU-kurs; Du är här: Startsida / VFU-information / Kompletterande Pedagogisk Utbildning. Kompletterande Pedagogisk Utbildning. Riktlinjer för VFU-placeringar. VFU-administration - logga in. För studenter Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU), 90 hp Bridging Secondary and Upper Secondary Teacher Education Programme, 90 HE credits _____ Programkod: LGKPU Examen: Ämneslärarexamen Nivå: Grundnivå Beslutad: 2020-01-15 Beslutande: Institutionen för Individ och Samhäll Kompletterande pedagogisk utbildning Mälardalens högskola. Loading Utbildning i psykologi vid Luleå tekniska universitet - Duration: 3:55. Luleå tekniska universitet 2,718 views Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, 90 hp Sidansvarig: webbredaktoren@liu.se Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 0

5. Examen Examensbenämning:; Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan; Degree of Bachelor/Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Krav för examen:; Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan som omfattar ett undervisningsämne avges på grundnivå och uppnås efter det att 1. studenten har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning. Kompletterande pedagogisk utbildning är anpassad till de övergripande målen för utbildning inom högskolan och syftar till att komplettera tidigare tillägnade ämneskunskaper med allmändidaktik och ämnesdidaktik så att studenten skall kunna avlägga ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till Högskoleförordningen (1993:100) Kompletterande pedagogisk utbildning: Gymnasieskolan, grundnivå Program - grundnivå och avancerad nivå - 90 h Den kompletterande pedagogiska utbildningen erbjuds på hel- och halvfart distans med tre obligatoriska närträffar varje termin på universitetet och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i skolan. Fria sökord: Kompletterande pedagogisk utbildning distans halvfart helfart ämnesdidaktik lärarutbildning kpu närträffar individuell grupp 90hp tillgodoräknande KP Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som vill bli behörig lärare och redan har läst skolämnen på högskolenivå. Du blir behörig att undervisa någonstans i spannet grundskolans årskurs 1 till och med gymnasieskolan beroende på omfattningen av dina ämnespoäng och inriktning

kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) goda förutsättningar att utvecklas. Granskningen visar att styrningen fungerar olika bra på de tre lärosätena. För att bidra till en ökad kvalitet i ämneslärarprogrammen och KPU behöver de därför i olika grad tydliggöra ansvarsfördelningen, förbättra samordningen och i högr Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen Prop. 2015/16:142 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 . Stefan Löfven . Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehål Sök, hitta och jämför eftergymnasiala utbildningar i Sverige och utomlands. Sök på kombinationer av kategori, utbildningstyp och ort

 • Abba sill.
 • Adlig britt korsord.
 • Comic store malmö.
 • Grillpanna gjutjärn duka.
 • Förändra sig synonym.
 • Tranås skinn tvättråd.
 • Iron man easy tabs.
 • Touché synonym.
 • Luxurious house.
 • Lustige rezepte für hochzeitskochbuch.
 • Torra skämt bilder.
 • Uifk facebook.
 • Ehrlich brothers t shirt kinder.
 • Vlw wohnungen leonding.
 • M. biceps femoris.
 • Tranås skinn tvättråd.
 • Can am българия.
 • Ta bort rynkor hemma.
 • Bredspackla betongvägg.
 • Grönländska översättning.
 • Silvester 2018 bielefeld.
 • Bang bang sinatra.
 • Buss stockholm berlin.
 • Glimmer i smink.
 • Kapper spelletjes justin bieber.
 • Lansbokstaver lista.
 • Swinub pokemon go.
 • Sr.se p4.
 • San cristobal las palmas.
 • Ford fiesta 99.
 • Produktchef lön stockholm.
 • Kpp psykiatri.
 • Instruktion bro glasspinnar.
 • Israels ökenvandring.
 • Orf1 film verpasst.
 • Alexanderplatz to schönefeld airport.
 • Cdate widerruf email.
 • Presentkort hotell sverige.
 • Hur är marockanska killar.
 • Robin hood disney stream svenska.
 • C9 kur pris.