Home

Kandidatuppsats informatik

Kandidatuppsats i Informatik Joakim Durehed Marie Gustavsson . I Svensk titel:Perspektiv i relation till systemutveckling och metod vi det uppenbarligen vara viktigt eftersom vi ägnar hela vår kandidatuppsats åt begreppet, men vi vill också förklara varför vi valt att göra detta Förlag: Inst för Informatik, Lunds universitet . Sammanfattning. På svenska En kandidatuppsats innebär att studenterna ska visa att de kan formulera en forskningsfråga. Vidare att de kan lägga upp och genomföra en undersökning

Uppsatser om KANDIDATUPPSATS INFORMATIK. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten En kandidatuppsats innebär att studenterna ska visa att de kan formulera en forskningsfråga. Vidare att de kan lägga upp och genomföra en undersökning. Undersökningen och resultaten från den ska rapporteras enligt de former och riktlinjer som gäller för akademiska och/eller vetenskapliga rapporter. Det måste finnas en beviskedja, som börjar med forskningsfrågan och avslutas med. T1 - Kandidatuppsats i informatik. Riktlinjer. AU - Olerup, Agneta. PY - 2013. Y1 - 2013. N2 - En kandidatuppsats innebär att studenterna ska visa att de kan formulera en forskningsfråga. Vidare att de kan lägga upp och genomföra en undersökning Kandidatuppsats i informatik, 15 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. 18 februari 2021 Slutar. 2 maj 2021 Studieort. Umeå . Undervisningsspråk. Svenska Studieform. Dagtid.

Kandidatuppsats i informatik. Uppsatsarbetet har till syfte att ge den studerande tillfälle att självständigt och kritiskt tillämpa och fördjupa sina kunskaper i ämnet informatik samt ge övning i utrednings- och forskningsarbete. Kursen innefattar ämnesval,. Bästa kandidatuppsats i informatik 2019 - Bästa kandidatuppsats i informatik gick till Jonathan Kunfu och Gustav Olsson. Priset delades ut av Max Lind från Halmstad Stadsnät Titel: SELF-SERVICE BI - Vägen till en lyckad Self-Service-lösning Business Intelligence tillämpningar blir alltmer centrala för affärssystem då dessa hjälper företag att bli mer kreativa, innovativa och.

Kandidatuppsats i Informatik Joakim Durehed Marie

Kandidatuppsats i Informatik VT 2018:KANI20 Nadia Melin Sandra Zivkovic Addi Jakupovic. 2 Svensk titel: E-hälsotjänster- en studie om faktorer som påverkar en ökad grad av användning av e-hälsotjänster Engelsk titel: E-health services- A study of factors that affect an increased degree of use o KANDIDATUPPSATS I INFORMATIK - INRIKTNING SYSTEMUTVECKLING BESLUTAD 3(4) karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en studen Sara Brulin och Linda Sandström, forna studenter på det systemvetenskapliga programmet, vann Dataföreningens pris till bästa kandidatuppsats vid Institutionen för informatik med titeln. Kandidatuppsats i Informatik Kristian Johansson Billy Wiljén . II Svensk titel: Agil kravhantering - Beställarens ansvar Engelsk titel: Agile requirements engineering - The customers responsabilities Utgivningsår: 2012 Författare: Kristian Johansson och Billy Wiljé

IT är en viktig del av människors och organisationers arbete. Vill du designa nytänkande och hållbara IT-lösningar är programmet Informatik med inriktning systemutveckling något för dig. Utbildningen är treårig och ges både på campus och distans Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m Kandidatuppsats i Företagsekonomi (C-uppsats på FEK3) (Upphörd 2019-12-31) Kandidatuppsats i Informatik - inriktning management och verksamhetsutveckling Kandidatuppsats i Informatik - inriktning systemutvecklin Kandidatuppsats i informatik; Under delkursen Informatikteori studeras ett urval av forskningsteorier inom informatikområdet. I delkursen Vetenskaplig metod, inriktning informatik behandlas vetenskaplig metod för informatik, speciellt med inriktning mot digital affärsutveckling Här kan du anmäla dig till Kandidatuppsats i informatik på Umeå universitet Vi använder cookies. Vi använder cookies på Antagning.se. Genom att stanna kvar på sajten accepterar du att cookies används. Läs mer om.

Kandidatuppsats i informatik

 1. Grundläggande samt kurser om 120 hp, varav följande avklarade kurser: 'Informatik: Introduktion till informationssystem, 1-30 hp' och 'Informationssystem: IS- och verksamhetsutveckling, 31-60 hp', eller motsvarande. Dessutom ska studenten vara antagen till kurser om totalt 15 hp i informatik/informationssystem på kandidatnivå, eller.
 2. Examensarbete i Informatik Kandidatuppsats, 15hp - Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling En bild säger mer än tusen ord En fallstudie om hur verksamhetsmodellering kan användas som stöd vid kravarbete i en outsourcad miljö
 3. 2020 - Bästa kandidatuppsats inom informatik tilldelas Hannes Erlandsson & Jesper Hansen Digital design & innovation Projektnamn: Now Loading - Att designa för en mer positivt upplevd väntetid i en för smartphones ständigt omväxlande användarmilj
 4. En kandidatuppsats, examensarbete på grundnivå, i Sverige vanligen även kallad C-uppsats (eller, som en kvarleva av det betygssystem som gällde till 1969, trebetygsuppsats), är ett självständigt, utredande forskningsarbete på högskolenivå som är en av förutsättningarna för att erhålla en kandidatexamen.Vanligen består en kandidatuppsats av 10 veckors heltidsstudier; det vill.
 5. Digital service innovation - At the department of informatics at Halmstad University we conduct research on digital service innovation. We offer two bachelor-programs: Digital design and innovation and Enterprise systems, and a master-program in Informatics. In the latest national evaluation we were awarded the highest possible grade for our education
 6. Om de helt matchar Systemvetenskapliga programmet vet jag inte, men om du sätter ihop en kandidatexamen baserad på fristående kurser så kan du i princip ta med dig alla kurser från din högskoleexamen. Det gäller bara att du har 90 hp i huvudområdet Informatik, varav 30 hp på kandidatnivå/G2, varav 15 hp examensarbete

Uppsatser.se: KANDIDATUPPSATS INFORMATIK

Sektionen för informatik 2015-02-06 Att genomföra examensarbeten inom informatik vid Sektionen för informatik Anvisningar och råd . Kandidatuppsatsen kan härvid ses som det första steget för att utveckla denna förmåga där en viss begränsad kunskap kan inhämtas Kandidatuppsats i informatik. Riktlinjer . By Agneta Olerup. Abstract. En kandidatuppsats innebär att studenterna ska visa att de kan formulera en forskningsfråga. Vidare att de kan lägga upp och genomföra en undersökning Kandidatuppsats framlagd: Januari 2002 Omfång: 61 sidor Handledare: Agneta Olerup Resumé Uppsatsen är baserad på litteratur inom området samt en systematisk undersökning av tidigare magister- och kandidatuppsatser skrivna vid Institutionen för Informatik, Lunds Universitet 4 - 13 ISGC09 Kandidatuppsats informatik ISGC09 Kandidatuppsats informatik DVGC25 Kandidatarbete datavetenska 4 - 13 ISGC06 Verksamhetsutv. med process ISGC13 Systemanalys och design DVGB07 C#.NET 14 - 23 ISGC09 Kandidatuppsats informatik ISGC09 Kandidatuppsats informatik DVGC25 Kandidatarbete datavetensk Litteraturlista för ISGC09 | Informatik - Kandidatuppsats (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden ISGC09 vid Karlstads universitet

Kandidatuppsats i informatik - umu

Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2014:062 ISSN: 1651-4769. Abstrakt Många yrken så som läkare och psykologer har en lång historia av yrkesutövande. Det långa yrkesutövandet har även resulterat i att professionen bildat egna, yrkesetiska riktlinjer. IT- branschen. Med kandidatuppsatsen, inom ämnet informatik, vill jag undersöka vilka effekter som uppstår för drifttekniker efter införandet av en CMDB. 1.3 Frågeställning Denna kandidatuppsats ska i huvudsak svara på: • Hur väl stämmer rekommendationerna kring införande av CMDB från litteraturen överens med verkligheten vid ett IT-företag Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område. I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet. I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned. Sök uppsats Sök bland.

Kandidatuppsats i informatik, Umeå universite

Kursen ger dig ett fördjupat förhållningssätt till ämnet informatik med fokus på utredande strategiska undersökningar inom digital affärsutveckling. Under kursen fördjupar du dig i flera forskningsteorier på området och breddar din kompetens samt ditt förhållningssätt till ämnet ytterligare. Kursen avslutas med ett uppsatsarbete Informatik. Nationalekonomi. Statistik. Kompetensutveckling för dig som är yrkesverksam. Studiechansen våren 2021. Inför anmälan och antagning. Studievägledning. Fråga en student. Student på Ekonomihögskolan. Kom igång. Aktivera ditt studentkonto. Registrera dig på din utbildning

UPPSALA UNIVERITET 2012-02-08 Institutionen för informatik och media (IM) Kandidatuppsats Handledare: Ilona Heldal Torsten Pal Informatik C-uppsats Termin: VT-18 Handledare: John Sören Pettersson . Abstract Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att jämföra öppna och stängda e-handelsplattformar för att bättre förstå när respektive plattform är lämplig att använda En kandidatuppsats, examensarbete på grundnivå, Mitt ämne är Informatik, alltså samspelet mellan människa och IT, och därför har jag valt att skriva om KBT-behandling på nätet. Superspännande ämne som kombinerar mina favoritämnen, psykologi och teknik

Digital service innovation Högskolan i Halmsta

 1. Syftet med denna kandidatuppsats i Informatik är att identifiera och beskriva vilket innehåll i en lojalitetsapp som bidrar till att öka kundlojalitet hos konsumenter gentemot ett köpcentrum. 1.3 Avgränsning I ett köpcenter finns handlare som i sin tur har besökande konsumenter
 2. : VT20 Kurskod: 2IL10
 3. Josefine Pehrson ALM401 2016-12-29 Teknisk kompetens - viktigt i den konkurrenskraftiga byråvärlden En OER om vad teknisk kompetens innebär och varför det är viktigt Introduktion Att vara teknisk efterfrågas i de flesta platsannonser oavsett bransch. Det är den mest efterfrågade egenskapen hos en projektledare efter erfarenhet (Utbildning.se, 2016). Men vad innebär det att [
 4. Prov/moment för kursen SYSK16, Informatik: Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen Gäller från V18 1701 Kandidatuppsats, 15,0 hp Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A Kandidatuppsats (inkl. försvar av egen uppsats och opposition på annan uppsats). Grupp om två studenter. 5/
 5. Statistiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 89 2
 6. Institutionen för informatik och media. Informationssystem. Medier och kommunikation. Människa-datorinteraktion. Nationellt IT-användarcentrum (NITA) Institutionen för kostvetenskap. Institutionen för psykologi. Kulturgeografiska institutionen. Nationalekonomiska institutionen. UCFS. Sociologiska institutionen. Centrum för socialt arbete.
Digital service innovation| Högskolan i Halmstad

Kandidatuppsats i informatik, 15 hp * Affärsmodeller och värdeskapande, 7,5 hp; Efter utbildningen. Examen. Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i informatik. Möjligheter att studera vidare. När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Masterprogram i digital tjänsteinnovation, 120 hp Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att undersöka om den innebörd av god kvalitet i kod som gäller vid akademisk utbildning i Informatik, också delas och används av yrkesverksamma utvecklare. 1.3 Undersökningsfrågo Informatik. Uppsatsprocedur 2015; Introduktion till kandidatuppsats vt 2015, del 1; Introduktion till kandidatuppsats vt 2015, del 2; Mall till kandidatuppsats; Mall till magisteruppsats; Mall till masteruppsats (ett år) Mall till uppsats inom systemarkitekturutbildninge Informatik med inrikning systemutveckling TINFG 120 hp. Informatik med inrikning systemutveckling TINSG 180 hp. Informations- och PR-programmet SINPG 180 hp. Interkulturell och internationell socionomutbildning SISOG 210 hp. Interkulturell och internationell socionomutbildning SISOY 140 hp. Internationella förvaltningsprogrammet SINFG 180 h

 1. 30 hp€och Informatik: Fortsättningskurs, 31-60 hp€eller samt ytterligare 15 hp informatik/informationssystem på kandidatnivå eller motsvarande. Övrigt INFK11 får inte tillgodoräknas i examen tillsammans med SYSK02, INFK03 eller motsvarande. Kandidatuppsats som påbörjats vid Institutionen för informatik i Lund, men e
 2. Kandidatuppsats, 15 hp i informatik Övervakning: Var går gränsen? - En studie av lastbilschaufförer som arbetar i Bohuslän och hur de ser på IT som hjälpmedel och övervakning på jobbet Surveillance: Where is the limit? - A study of the truck drivers in Bohuslän and how they loo
 3. arium: 2009-05-26 Författare: Filip Agby 850218 Damir Macanovic 860825 Thomas Mennerdahl 850827 Handledare: Lars-Olof Johansson Exa
 4. : VT-17 Handledare: Monika Magnusson. Förord Under våren 2017 har jag skrivit en kandidatuppsats inom ämnet Informatik vid Karlstads Universitet. Arbetsprocessen har varit lärorik och medfört en mängd utmaningar
Prisade för uppsats om jämställdhet

Bästa kandidatuppsatsen i informatik 2019 - Högskolan i

Finland. Finland har gått in för Bolognamodellen och kandidatexamen från finländska högskolor är numera en mellanexamen eller lägre examen enligt det systemet. Efter avlagd kandidatexamen läser de flesta vidare till magister, också om det är meningen att kandidatexamen skall få en position som självständig examen Institutionen för ekonomi och ITAvdelningen för informatik. En beskrivande titel är ibland så här lång, ibland är den kortare - Eventuell undertitel. Författare: XX. Kandidatuppsats, 15 . hp. Examensarbete i informatik. Höst/vårterminen 20XX. Handledare: XX. Examinator: XX. HÖGSKOLAN VÄST. Institutionen för ekonomi och IT.

Institutionen för informatik Termin: Examensarbete i Informatik Kandidatuppsats inom Informationslogistik Feedback från universitetslärare till student En kvantitativ undersökning av feedback-processen ur ett informations- och kommunikationsperspektiv. Författare: Angela Friberg & Patrik Andersson Handledare: Peter Adiels VT17 Kurskod: 2IL10 Mälardalens Högskola Kandidatuppsats i Informatik 2008-06-05 Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling. 2 INLEDNING ständigt, liksom bredbandstillgången 5. Det blir allt vanligare att kunder handlar på In-ternet. I största allmänhet är tillit viktigt inom handel och i synnerhet inom den elek

Kursplan, Kandidatuppsats i informatik - umu

 1. Sammanfattning: Information overload är ett stort problem, många organisationer lider av dess konsekvenser och medvetenheten om dessa problem är hög. Ändå så finns problemet kvar, och verkar bli alltmer påtagligt. I följande uppsats ämnar vi att presentera varför detta är så, genom ett arbete kring sambandet mellan organisationers medvetenhet om Information overload och de.
 2. Kursen kan ingå i ett flertal utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs. Kursen vänder sig till studerande, som önskar specialisera sig inom handelsrätt
 3. Kandidatuppsats i arbetsrätt, 15 hp Kurskod: HARH16 Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa sina kunskaper i att identifiera, undersöka och analysera företeelser i arbetslivet från arbetsrättsliga utgångspunkter

inriktning Systemutveckling Kandidatuppsats i Informatik

Systemvetenskap, informationssystem och informatik. Fysik. Acceleratorfysik och instrumentering. Annan fysik. Astronomi, astrofysik och kosmologi. Atom- och molekylfysik och optik. Den kondenserade materiens fysik. Fusion, plasma och rymdfysik. Subatomär fysik. Geovetenskap och miljövetenskap. Annan geovetenskap och miljövetenskap Göteborgs universitet Institutionen för tillämpad informationsteknologi Göteborg, Sverige, Maj 2010 Sociala Medier som marknadsföring Från ett organisationsperspekti EKHK31 Kandidatuppsats, 15 hp Kursen består av att författa en uppsats som försvaras på ett seminarium med opponent. Vidare, att delta i andra uppsatsseminarier samt att opponera på en annan uppsats på ett av dessa seminarier Kandidatuppsats (15 ECTS) The Bachelor's thesis is the crowning achievement of the Bachelor's in Economy and Society programme. You will demonstrate the knowledge and skills you obtained by writing an academic piece on a topic covered by the programme Kursen är en kandidatuppsats på kandidatexamensnivå. 3. Förkunskarav För behörighet till kursen krävs minst 150 hp i avklarade kurser varav minst 75 högskolepoäng med fördjupning är avklarade i valt utbildningsområde. 4. Innehåll Kursen innebär att utreda ett akademiskt intressant problem i valt utbildningsområde och.

- 15 hp kandidatuppsats. Nationalekonomi kan utgöra huvudämne i följande kandidatexamina: Filosofie kandidatexamen (fil. kand.) (Degree of Bachelor of Science - major in Economics) För att få utfärdat en fil. kand. med nationalekonomi som huvudämne krävs: - 90 hp i nationalekonomi enligt ovan, - 90 hp i andra valfria ämnen Digital tentamen som kunskaontroll Under de senaste åren har fenomenet digital tentamen[1]introducerats inom högre utbildning i Sverige. Enstaka lärosäten har påbörjat tester och partiell implementation av system för digital tentamen, men många fler har visat intresse för att inkorporera digitala examinationssystem bland befintliga examinationsmetoder.<br />Under 2014-2015. Skriv din uppsats i ett forskningsprojekt. Funderar du på vad du kan skriva din uppsats om? På Institutionen för psykologi pågår många olika forskningsprojekt som du skulle kunna skriva din uppsats om

höstterminen 2007 antogs till kursen Informatik C, 30 högskolepoäng. I kursplanen anges att kursen består av delkurser, bl.a. delkursen Informatik - kandidatuppsats, 15 högskolepoäng. Delkursen inleds med en seminarieserie fokuserad på olika metoder inom informatik och på akademiska rapporters struktur och principiella innehåll Engelsk översättning av 'kandidatexamen' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Kandidatuppsats informatik (Systemvetenskapliga programmet, 180 hp) Role-based Access Control is a standardized and well established model in terms of handling access rights. However, the accepted ANSI standard 359-2004 lacks the support of geographically delimiting role authorizations

inriktning IT-systemutveckling Kandidatuppsats i Informatik

 1. Kandidatuppsats informatik ISGC09 Marknadsföring och Affärsutveckling FEGB22 Objektorienterad modellering ISGB03 Organisationsteori FEGA21 Programutveckling och design DVGA09.
 2. Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva framgångsfaktorer för upphandlingsprocessen av ett affärssystem, ur ett systemimplementatörperspektiv, fram till och med ett lyckat urval av slutkandidater. 1.3 Målgrupp Målgruppen för denna kandidatuppsats i informatik är både verksamheter som går i tankarn
 3. : VT18 Kurskod: 2IL10E
 4. : VT17 Kurskod: 2IL10
 5. Kandidatuppsats inom informatik Rapport nr. innebär att skriva en kandidatuppsats. Eftersom en utav oss har lång erfarenhet av Västra Götalandsregionens IT-enhet (VGR IT) låg det nära till hands att undersöka möjligheterna att utföra en studie i den organisationen
 6. Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:038 ISSN: 1651- 4769 . Göteborgs universitet Institutionen för tillämpad informationsteknologi Göteborg, Sverige, Maj 2012 Abstrakt Agil systemutveckling har under senare år fått ett stort uppsving och många företag säger sig idag arbet

Informatik - bästa kandidatuppsats 2011-2012 - YouTub

Department of Informatics / Institutionen för informatik (-2005) [494] Department of Languages and Literatures / Institutionen för språk och litteraturer (2009-) [777] Department of Law / Juridiska institutionen [1013 14 - 23 ISGC09 Kandidatuppsats informatik ISGC09 Kandidatuppsats informatik 14 - 23 ISGC15 Systemintegration ISGC15 Systemintegration . Behörighetskrav termin 3 •ISGB01 Databasdesign - 30 hp informatik och datavetenskap . Behörighetskrav termin 4 Affärssystem och ekonom Informatik Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2011-12-07 och gäller från vårterminen 2012 vid Karlstads universitet. Kurskod: ISGC09 Informatik - Kandidatuppsats, 15 hp (Information Systems - Bachelor´s thesis, 15 ECTS Credits Informatik Kandidatuppsats Termin: VT - 18 Handledare: John Sören Pettersson . Abstrakt Syftet med uppsatsen är att jämföra olika tillvägagångsätt för att strukturera ostrukturerade data, samt förklara valet av tillvägagångssätt för att strukturera Myndigheten för Samhällsskydd oc Informatik. Litteraturlista. Gäller från och med vt 2009 . Kurskod: ISGC09 Informatik - Kandidatuppsats, 15 hp (Information Systems - Bachelor´s thesis, 15 ECTS) Utbildningsnivå: grundnivå Progression:

Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för informatik 2013-09-20 och senast reviderad 2016-06-03. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-01-16, vårterminen 2017. Examination sker genom projektrapport och kandidatuppsats.. Högskolan i Halmstad - [Avslutat] Fil.Kand. med Informatik som huvudämne Examensuppsats: Riktlinjer för Implementationen av Business Intelligence inom Sjukvården. En explorativ studie av sjukvården i Region Halland. Klicka här för att ladda ner min kandidatuppsats! Kontaktinformation. Henrik Libell Köpenhamnsvägen 43A 217 71 Malm

Kandidatuppsats i Informatik Kristian Johansson Billy

Vi använder cookies på Lnu.se. Genom att fortsätta vara här accepterar du att cookies används. OK Läs mer om cookies Läs mer om cookie Guide till Harvardsystemet (Institutionen för Informatik och Media, Uppsala universitet) Guide till Harvardsystemet (Biblioteket, Högskolan i Borås) Harvard System of Referencing Guide (University Library, Anglia Ruskin University, UK Bästa kandidatuppsats inom informatik. Delas ut av: PS Provider. Stipendievärde: 10 000 kronor. Studenternas namn: Jesper Hansen och Hannes Erlandsson (båda Digital design och innovation) Projektnamn: Now Loading... - Att designa för en mer positivt upplevd väntetid i en för smartphones ständigt omväxlande användarmilj Kursens innehåll Denna kurs utgörs av att du skriver en vetenskaplig uppsats i grupp eller enskilt. Syftet är att du ska tränas i att sj& Bästa kandidatuppsats inom informatik. Stipendiet delas ut av PS Provider till studenter vid programmet Digital design och innovation samt Affärssystemprogrammet. Jesper Hansen och Hannes Erlandsson (båda Digital design och innovation) belönas med 10 000 kronor för examensarbetet Now Loading..

Informatik med inriktning systemutvecklin

Denna kandidatuppsats, i informatik vid Linnéuniversitetet, ämnar studera behovet av information och kommunikation i relation till organisatorisk förändring. Vi vill i samband med detta rikta ett stort tack till Kontek Lön AB och de respondenter som genom sin medverkan och sitt engagemang bidragit till genomförandet av studien. V Forskningsprojekt inom Informatik (AN) 30.0 hp: Objektorienterad modellering (GN) 7.5 hp: Business by Web och webbanalys (GN) 7.5 hp: Interaktionsdesign (GN) 7.5 hp: Informatik - Kandidatuppsats (GN) 15.0 hp: Informatik - Magisteruppsats (AN) 15.0 hp: Modellering av informationssystem (AN) 15.0 hp: Modeller och experimentella metoder i. Här hittar du högskolans alla program och kurser. Södertörns högskolas webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt Kandidatuppsats, informatik Objektorienterad modellering Praktik, informatik Programutveckling Tjänster och IT: Elektroniska affärer Verksamhet och IT Verksamhetsstyrning Verksamhetsutveckling med process- och. Kandidatuppsats Informatik (september 2000): Införandet av ett standardiserat affärssystem (SAP R/3) Magisteruppsats Informatik (maj/juni 2001): Behovet av kunskap inom IT-rätt bland systemvetare. Göteborgs universitet / University of Gothenburg

 • Fransk trädgård.
 • Blödning i ögat efter slag.
 • Byta studieort socionomprogrammet.
 • Oxycontin 10 mg biverkningar.
 • Fosfat i kroppen.
 • Warum meldet er sich nicht von selbst.
 • Bredspackla betongvägg.
 • Katy sark.
 • Textiltryck malmö.
 • Haiti grannländer.
 • Renovera laminatbänkskiva.
 • Pentryt piteå sålt.
 • Singles brabant.
 • Arduino serial print long.
 • Hagewe hagen öffnungszeiten.
 • Bakluckeloppis gnesta.
 • Hayabusa 2008 specs.
 • Gul diarre.
 • Zlatans syster.
 • Intermittent kateterisering 1177.
 • Läkare lön norge.
 • Pave low.
 • Kattuggla ungar.
 • Brandvattenförsörjning msb.
 • Provtryck korr.
 • Iittala glas champagne.
 • Chrome remote desktop linux.
 • Alexanderplatz berlin event.
 • Burda pattern.
 • Youtube abba.
 • Eksjöhus soludden pris.
 • Öm ryggkota cancer.
 • Muskelryckningar i armen stress.
 • Prionelle 28 finnar.
 • Tiger affär göteborg.
 • Svd politisk färg.
 • Nära öland.
 • Tid i tulum.
 • Dansk sjösten platta.
 • Sy bärpanel.
 • Galgar barn trä.