Home

Reservoar virus

De befarar att minkfarmer blir permanenta smitthärdar för coronaviruset. 120 veterinärer och forskare kräver därför ett förbud mot pälsdjursuppfödning Severe acute respiratory syndrome (SARS) är den epidemi som 2003 spred sig från Guangdong provinsen i Kina till 26 länder runt om i världen. Sjukdomen som orksakades av SARS-coronavirus (SARS-CoV), drabbade under utbrottet 8098 personer och tog 774 liv. SARS är ett utmärkt exempel på hur en dödlig sjukdom kan komma från ingenstans för att snabbt, spridas med hjälp av vårt.

Cytomegalovirusinfektion är mycket vanlig och oftast lindrig. Ungefär 95 procent av alla blodgivare i Sverige har tecken på genomgången infektion. Sjukdomen förekommer över hela världen och som regel infekteras människan i de tidiga barnaåren. Människan är enda reservoar. Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att. reservoar för SARS-Co-liknande virus. Eftersom dessa två arter dessutom är geografiskt sammankopplade tror man att det kan ha skett en infektion mellan hästskonäsor och maskpalmmård som sedan fungerade som smittspridare till människor. Ytterligare forsknin In infectious disease ecology and epidemiology, a natural reservoir, also known as a disease reservoir or a reservoir of infection, is the population of organisms or the specific environment in which an infectious pathogen naturally lives and reproduces, or upon which the pathogen primarily depends for its survival. A reservoir is usually a living host of a certain species, such as an animal. BAKGRUND Ebola är ett filovirus (RNA-virus) som ger upphov till viral hemorragisk feber. Andra virus som ger liknande klinisk bild är Marburg-, Lassa-, och Krim-Kongovirus (se PM Hemorragisk febrer). Det finns fem olika serotyper av ebolavirus, varav fyra är humanpatogena. Sjukdomen har fått sitt namn av Ebolafloden i Demokratiska republiken Kongo (dåvarande Zaire) där sjukdomen. Bäckenreservoar är en operationsmetod som innebär att man tar bort tjocktarmen och ändtarmen och istället skapar en behållare av tunntarm som läggs i lilla bäckenet - en bäckenreservoar

120 veterinärer och forskare kräver förbud mot minkfarmar

Nephropathia epidemica, eller sorkfeber, är den europeiska formen av hemorragisk feber med renalt syndrom som förekommer framför allt i Sydostasien [1, 2]. Sorkfeber orsakas av Puumalavirus, från släktet Hanta­virus, och dess reservoar är skogssorken (Fakta 1) Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Resultatet var att katedralbiblioteket i Toledo utvecklades till ett av Europas främsta lärdomscentra och en svårligen överskattad reservoar av vetande.; En gång i tiden var det främmande företaget kanske inte mer än en reservoar av billig arbetskraft..

Arvsmassan hos det nya viruset som sprids från Kina är till 96 procent identiskt med ett coronavirus som finns hos fladdermöss, vilket gör att forskarna nu tror sig vara säkra på att det är fladdermöss som är virusets naturliga reservoar Humant herpesvirus 6 eller HHV-6 är ett samlingsnamn för HHV-6A och HHV-6B, som är två mycket närbesläktade virus tillhörande gruppen betaherpesvirinae.. Både HHV-6A och HHV-6B är så kallade linjära dubbelsträngade DNA-virus.Under dess lytiska cykel produceras viruspartiklar som består av ett ikosahedralt proteinskal som innehåller virala dsDNA-strängar Historien är en reservoar av mänskliga erfarenheter. I historien ligger vår ackumulerade kunskapsbas, den som kan hjälpa oss att staka ut en god framtid för mänskligheten - men endast under förutsättning att vi verkligen vill lära oss av det förflutna

Djur som potentiell reservoar till SARS-CoV - Epsilon

Sjukdomsinformation om cytomegalovirusinfektion (CMV

Hiv-1 är ett RNA-virus som tillhör subfamiljen lentivirus av familjen retrovirus. Lenti betyder långsamt och det speglar sjukdomsförloppet vid obehandlad hiv-1 infektion. För att kunna infektera en cell behöver hiv-1 viruset använda två typer av receptorer, den så kallade CD4+ receptorn och en co-receptor, antingen CCR5 eller CXCR4 Fladdermöss bär på betydligt fler dödliga virus än vad man hittills trott. Faktum är att de bevingade däggdjuren tycks vara reservoar för lite allt möjligt som kan smitta människor, skriver brittiska forskare i Nature Rent dricksvatten fritt från mikropartiklar, virus och bakterier. dricksvattnet . Renar från mikropartiklar, virus och bakterier! (klicka här för priser & tekniska data) Renar från partiklar ner till en tusendels mm samt UV. Filterhus för olika filtermassor. Cyklonfilter renar 32 m3/

Natural reservoir - Wikipedi

reservoar översättning i ordboken svenska - tjeckiska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk De beskriver minkpopulationerna som en reservoar för viruset. Och i onsdags, då antalet infekterade minkfarmar stigit över 200, meddelade danska regeringen att alla minkar i landet ska avlivas

Ebola - Internetmedici

 1. Ebolavirus har varit associerade med stora utbrott av hemorragisk feber med hög dödlighet, 53-90 procent i Afrika. Man har inte med säkerhet lyckats identifiera en naturlig reservoar för detta virus men forskning har visat att olika typer av fladdermöss kan vara bärare av viruset
 2. Liksom andra virus kan rotavirus inte föröka sig utanför den levande organismen. Människan är troligen reservoar för de undergrupper, A och C, som förekommer i Sverige. Virus utsöndras med avföringen och i eventuella kräkningar, och smittspridningen sker huvudsakligen från person till person
 3. Dengue orsakas av ett virus tillhörande gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs till människa via myggor tillhörande Aedessläktet. Förutom människa kan sannolikt vissa apor fungera som reservoar. Sjukdomen sprids inte direkt från människa till människa. Inkubationstiden anges vanligen vara 5-10 dygn
 4. West Nile Virus - Mygga. Flyttfåglar tar det med sig som värd/reservoar; Kan ge meningit eller encefalit, låg dödlighet . Zika virus - Mygga. Utslag, feber, led- huvud- och muskelvärk, ögoninflammation; Inkubation några dagar, ofta mild infektion; Kan ge Guillain-Barre Syndrom (GBS) och mikrocephali (hos foster i mamman
 5. Mul- och klövsjuka, blåtunga, mucosal disease (BVD-virus), IBR, meningit och andra centralnervösa sjukdomar. Etiologi och patogenes Infektionsagens: Herpesvirus. OvHV-2 (ovint herpesvirus typ 2) där får är reservoar och AlHV-1 (alcelafint herpesvirus typ 1) där gnu är reservoar. Inkubationstid
 6. BAKGRUND Tonsillit är en inflammation i tonsillerna. Oftast är även farynx samtidigt inflammerat. Omkring 370 000 patienter söker årligen läkare i Sverige för tonsillit (läkemedelsverket 2012). Totala antalet fall av faryngotonsillit beräknas till 600 000 per år. Etiologi Virus är vanligaste orsaken, särskilt hos små barnGrupp A streptokocker (GAS), även kallade betahemolyserande.

En vetenskaplig expedition börjar i slutet av mars i ekvatorialafrika för att samla fågelprover för att identifiera Ebola-virusets naturliga reservoar. Detta virus, som ingår i filovirusfamiljen, orsakar dödlig hemorragisk feber för 90% av de infekterade personerna För TBE, som är ett virus, finns ett vaccin som kan tas i förebyggande syfte. - Det är ofta är gnagare som är reservoar för borrelia här i Skåne, berättar Katharina Ornstein. Det vi också har sett i våra studier är att vi oftast blir smittade av nymferna DNA från viruset som orsakar blåtunga hos den vilda kronhjorten (Cervus elaphus). Kronhjorten blir inte själv sjuk men man fruktar att den kan fungera som reservoar för viruset och sedan spridas vidare till tamboskapen. Den huvudsakliga smittspridaren av viruset ä

Bäckenreservoar - Mag- och tarmförbunde

skogssork är reservoar (utsöndrar virus i saliv, urin, faeces men blir inte själv sjuk), cyklisk förekomst 3-4 år norr om Dalälven, enstaka fall i norra Uppland och Västmanland inhalation från exkrementer eller direktkontakt med fekalier, lador, räfsa hö, isoleringsarbete inkub 2-6 v ; Sympto Detta var det första virus som visade sig överföras via myggor till människa. Myggorna tillhör framförallt Aedes-släktet. Gula febern är en viral hemorragisk feber med hög dödlighet. Människa och vissa apor fungerar som reservoar för viruset. Sjukdomen sprids ej direkt från människa till människa. Symtom och klinisk bil Viruset kommer från fladdermöss. TT. varför forskarna nu tror sig vara säkra på att det är fladdermöss som är virusets naturliga reservoar,.

reservoir definition: 1. a place for storing liquid, especially a natural or artificial lake providing water for a city. Learn more Män blir sjukare och dör oftare när de drabbas av covid-19. I en ny studie föreslår forskare ett skäl: Viruset kanske gömmer sig i testiklarna. Här går vi igenom den, och sju andra. Although all species of mammals are susceptible to rabies virus infection, only a few species are important as reservoirs for the disease. In the United States, several distinct rabies virus variants have been identified in terrestrial mammals, including raccoons, skunks, and foxes Det virus som nu riskerar att spridas över världen kommer ursprungligen från fladdermöss, visar forskning enligt uppgifter i tidskriften Nature.. varför forskarna nu tror sig vara säkra på att det är fladdermöss som är virusets naturliga reservoar,.

Virus Parasiter Svampar Prioner 2. Spridningsmetod Luftburna infektioner Livsmedel och vattenburna infektioner Insektsburna infektioner Kontakt 3. Reservoar i naturen (zoonoser) 4. Endogen och Exogen * Exogen smitta: menas att en mottaglig individ infekteras med mikroorganismer utifrån, d.v.s. från andra människor eller miljön Viruset kan inte penetrera intakt hud, men kan smitta via kontakt med slemhinna. Många infekterade djur blir aggressiva och bits, Smittan upprätthålls i ett område genom att vissa djur fungerar som reservoar för sjukdomen. I Europa är det främst rödräv som fungerar som reservoar

Viruset kommer från fladdermöss varför forskarna nu tror sig vara säkra på att det är fladdermöss som är virusets naturliga reservoar, även om smittspridningen kan ha skett via ett helt annat värddjur innan det började spridas till människor. (TT) Belarus Medlem I halsmandlarna finns en reservoar av B-celler som kan bekämpa bakterier och virus så snart de har kommit in i kroppen via luftvägarna. Ny kunskap om hur B-celler aktiveras. För första gången har man sett att B-celler har en förmåga att binda till hela Moraxella-bakterier och ta in dessa inuti B-cellerna fladdermöss som reservoar, inklusive några virus som är nära släkt med ebola och tillhör samma ordning, Mononegavirales. Dessa virus, till exempel hendraviruset, nipahviruset, och även rabiesviruset, bärs inte bara av fladdermöss, utan kan också överföras från fladdermös

Reservoir definition is - a place where something is kept in store: such as. How to use reservoir in a sentence Svenska ord. Ordlista med svenska ord. Hitta ord och se hur de stavas baserat på ordtyp, bokstäver, liknande ord och ord som är anagram Ord: reservoar. Översättningar, synonym, korsord, statistik, grammatik - dictionaries24.co

Arvsmassan hos det nya viruset som sprids från Kina är till 79,5 procent identiskt med det coronavirus som gav upphov till sars-epidemin som inträffade 2003 Fladdermöss bär på betydligt fler dödliga virus än vad man hittills trott. Faktum är att de bevingade däggdjuren tycks vara reservoar för lite allt möjligt som kan smitta människor, skriver brittiska forskare i Nature. Exempelvis upptäckte forskarna att knappt hälften av de prover som togs från 2 000 fladdermöss från tolv afrikanska länder bar på henipavirus Virus vilka kan smittas från/ har reservoar i djur. Vilken zoonos kan ge nedsatt njurfunktion? Nephrophatia epidemica/Puumalavirus (sorkfeber) vilket är ett hantavirus. Vilket virus är det besvärligaste luftvägspatogenet och varför Tidigast på söndag kan faran blåsas över för det kommunala dricksvattnet i Helsingborg och Höganäs. Då antas kloreringen ha nått ut i hela vattenledningsnätet och bakterierna vara. Att bota hivsmittade med en 'dunderkur' kommer av allt att döma bli extremt svårt. Den reservoar av inaktivt virus som gömmer sig i kroppen är betydligt större än vad man hittills trott. Det är Robert Siliciano och hans kollegor vid Johns Hopkins Medicine i USA som kommer med den nedslående nyheten, som publiceras i det senaste numret av tidskriften Cell

Första fallet av skånsk sorkfeber - Läkartidninge

 1. Hämta det här Dammen Av Sau Reservoar Spanien fotot nu. Och sök i iStocks bildbank efter fler royaltyfria bilder med bland annat Affär-foton för snabb och enkel hämtning
 2. De överraskande utbrotten av gula febern i Brasilien kan ha varit en följd av illegal handel med apor som fungerar som reservoar för viruset i djungeln [20]. Virus som cirkulerar bland flyttfåglar, som nil- och Sindbisvirus, kan infektera vektorer långt från området där fåglarna blivit smittade [21, 22]
 3. Hämta det här Kontrasterna I Nurek Reservoar fotot nu. Och sök i iStocks bildbank efter fler royaltyfria bilder med bland annat Berg-foton för snabb och enkel hämtning
 4. Om vi behöver en metafor för att förstå antisemitismen så är det inte virus utan reservoar: en djup reservoar av stereotyper och narrativ, som fyllts på över tid, och som människor enkelt kan göra bruk av, oavsett om det är avsikten eller inte

- Pengertian Reservoir Definisi Reservoir Dalam epidemiologi, reservoir adalah setiap orang, binatang, serangga, tanaman, tanah atau zat lain di mana agen infektif biasanya hidup dan berkembang biak. Agen menular tergantung pada reservoir untuk kelangsungan hidupnya. - Pengertian Reservori Definisi Reservori adalah situs, host alternatif, atau carrier yang melabuhkan organisme patogen dan. Viruset kommer från fladdermöss 3 februari 2020 12:37 Arvsmassan hos det nya viruset som sprids från Kina är till 79,5 procent identiskt med det coronavirus som gav upphov till sars-epidemin.

Synonymer till reservoar - Synonymer

 1. Academia.edu is a platform for academics to share research papers
 2. Fler vill leva och bo i Örebro. Som en del i att trygga den växande stadens framtida vattenförsörjning bygger Örebro kommun nu en ny vattenreservoar i Adolfsberg, på en höjd i korsningen Glomman/Södra vägen. Vattenreservoaren planeras stå färdig hösten 2022
 3. Bluebird Medical tillhandahåller ett komplett sortiment av utrustning och förbrukningsmaterial till sjukvården. Våra kunder är Vårdcentraler, Företagshälsovård, Specialistsjukhus, Privatkliniker m.m. Vi tar ett helhetsansvar på ett flexibelt och hjälpsamt sätt med allt från att inreda och utrusta er klinik till att förse er med god service och rätt förbrukningsmaterial
 4. Forskare oroas över att det ännu inte är fastställt huruvida mikroplaster i havet kan transportera virus och bakterier till exempelvis fiskodlingar
 5. RXT = Reservoar Exploration teknik Letar du efter allmän definition av RXT? RXT betyder Reservoar Exploration teknik. Vi är stolta över att lista förkortningen av RXT i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för RXT på engelska: Reservoar Exploration teknik
 6. reservoir vertaling in die woordeboek is Afrikaans - Sweeds Glosbe, online woordeboek, gratis. Kyk na milions woorde en frases in alle tale
 7. reservoar oversættelse i ordbogen svensk - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

Forskarna: Fladdermus kan vara ursprung till coronaviruse

utgör en stor reservoar av virus som ständigt cirkulerar i fågelpopulationer (Figur 6). När man rutintestar vilda fåglar träffar man nästan alltid på influensavirus. Flertalet av dessa virus orsakar ingen skada. Hittills har alla utbrott av den aggressiva formen orsakats av influensa A-virus av subtyp H5 eller H7. Ag Virus kan också över i myggans ägg varför även myggorna är en reservoar för viruset. Smitta överförs inte direkt mellan människor. Gula febern förekommer i Centralafrika och i delar av Syd- och Mellanamerika - främst i länderna inom området 15 grader nordlig respektive sydlig bredd om ekvatorn

Video: Humant herpesvirus 6 - Wikipedi

Historien är en reservoar av mänskliga erfarenheter

Coronaviruset: Fladdermöss bakom viruset - enligt forskar

 1. Viruset isolerades första gången 1947 från en rhesusapa i Zika-skogen i Uganda EpidemiologiFörekomst: Americas, Stillahavsöarna (Samoa), Afrika (Kap Verde) Reservoar: Icke-mänskliga och mänskliga primater är sannolikt huvudreservoaren av viruset Överföring: Sprider sig via myggan Aedes aegypti (samma vektor som för denguevirus)
 2. Människor, smittade med det dödliga virus som dök upp i Saudiarabien förra året, kan ha smittats av dromedarer. I regionen används djuren för köttet, mjölken, transporter och vid kapplöpningar. En studie visar att dromedarer i Mellanöstern tycks vara reservoar för det sars-liknande viruset mers
 3. DENPASAR | patrolipost.com - Kendati di tengah penanganan pandemi Covid-19, Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar terus merancang inovasi. Kali ini, sebagai upaya menciptakan pelayanan maksimal bagi masyarakat khususnya pelanggan, turut digenjot pembangunan reservoar. Dirut Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar, IB Gede Arsana didampingi Direktu
 4. imal. Svenska experter anser att de föreslagna villkoren ger tillräckliga garantier för att smittspridning inte skall ske. (b) Förslag till rådets beslut om ändring av rådets beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet KOM har föreslagit ändringar i rådets beslut 90/424/EEG om utgifte
 5. MITT KONTO. Logga in; Skapa konto; Glömt lösenord; Läser in..

Experter kräver förbud mot minkfarmar - efter

Kocks reservoar er en uvanlig form for ileostomi. Den kunne stått i fare for å forsvinne helt, men en gruppe ildsjeler av pasienter og kirurger sørger for å holde metoden og kunnskapen i live, og ser muligheter for en renessanse. Les mer. Prosjekt Kocks reservoar Kontinent ileostomi är en reservoar, även kallad Kocks blåsa Röda hund orsakas av rubellavirus. Människan är enda reservoar. Röda hund har i regel ett mycket lindrigt förlopp och många smittas utan att få några symtom överhuvudtaget (subklinisk infektion) Kan vara reservoar för smittoämnen - Mikroplastfragment skiljer sig väldigt mycket från naturliga flytande partiklar, och det finns växande bevis för att de utgör en potentiell reservoar för smittämnen, säger Ceri Lewis, vid Exeters Global Systems Institute på universitetets hemsida.. Han berättar att en studie hittade koncentrationer av antibiotikaresistenta bakterier som var. Virus-PCR Luftvägsvirus som är möjliga att detektera Influensa A o B RS Parainfluensa 1- 3 Adenovirus Humant corona virus Rhino Entero Metapneumo Boca Lokal: NPH-sekret, NPH-aspirat, tracheal-sekret, BAL Resultaten visar också att simänder, som exempelvis gräsand, är virusets huvudsakliga reservoar i naturen och att virus sprids mellan änder året runt. - Även om andra fågelarter kan vara infekterade med influensavirus, så är simänderna helt centrala i virusets spridningsdynamik, säger Björn Olsen

PPT - Alphavirus PowerPoint Presentation, free download

Sjukdomsinformation om West Nile-virusinfektion

Etiologi, Penyebab, Reservoar, dan Cara Penularan Hepatitis A. Secara umum kita mengetahui, penyebaran virus hepatitis A terutama terjadi secara vecal oral. Penyebaran ini biasanya terjadi akibat buruknya tingkat kebersihan Projektet omfattar byggnadsarbeten enligt avtal 4, för vilket kostnaderna för planläggning har beviljats enligt steg I. Arbetet gäller pumpar till reservoaren vid Church Road, en ledning upp till en ny reservoar på 3 500 m3 på mellannivå samt en ledning därifrån till en ny högreservoar på 300 m3

Virus - Luftvägarna är en vanlig inkörsport för infektioner, särskilt för virus. Hur kommer det sig? Hur når virus luftvägarna? Hur sprids virus mellan individer? - Vilka virus har luftvägarna som målorgan? Varför blir de kvar där? Vilka är vanligast och vilka orsakar allvarligast symptom I Mekonomens butiker och e-handel online finns bildelar, reservdelar och biltillbehör till din bil. Mekonomen erbjuder både service av din bil och ett stort utbud av bildelar lassavirus. FAQ. Medicinsk informationssökning. Lassavirus är ett enkelsträngat RNA-virus, och dess naturliga reservoar är en liten gnagare, Mastomys natalensis, som är mycket vanlig i de drabbade områdena.(wikipedia.org)wikipedia.org This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu

Inga antikroppar detekterades mot PRRS (svinrespiratoriskt och reproduktivt syndrom virus), Brucella suis eller Mycobacterium bovis. Resultaten visar att det finns en potentiell risk att vildsvin fungerar som reservoar för sjukdomsframkallande smittämnen. Detta utgör främst ett hot mot tamgrisar men vissa av smittorna kan även drabba. Produktbeskrivning Högkoncentrations mask med slang 2,1 Vad är viral blödarfeber? Blödarfebrar är sjukdomar som orsakas av virus. De är i allmänhet allvarliga, men mycket sällsynta i Europa. Blödarfebrar orsakas av flera olika virus och de är zoonoser, dvs. sjukdomar som smittar från djur till människa.Den enda typen av blödarfeber som förekommer i Finland är sorkfeber, som orsakas av puumalavirus

Naturlig reservoar - sv

 1. Viruset kan även orsaka aborter hos grisar, som också utgör en reservoar för viruset. Viruset överförs med myggor mellan grisar och andra reservoardjur, såsom fåglar. Om dessa myggor biter en människa istället för ett djur kan viruset överföras till människor
 2. Home / Utrikes / Asien / Viruset kommer från fladdermöss. varför forskarna nu tror sig vara säkra på att det är fladdermöss som är virusets naturliga reservoar, även om smittspridningen kan ha skett via ett helt annat värddjur innan det började spridas till människor
 3. Sverige bör följa efter och stänga minkfarmerna - DN
 4. 78 frågor och svar om ebola SVT Nyhete
Herpes virus mikroJakten på smittans ursprung | SVT NyheterZikafeber – WikipediaPPT - Infeksi SSP PowerPoint Presentation, free downloadRabies - Vaccinera inför resa utomlands - Vetmobilen
 • Percy und annabeth im bett.
 • Bipolar borderline difference.
 • Kristianstadsbladet lagfarter.
 • Think outside the box poster.
 • Yogscast simon mental health.
 • Tesla model 3 battery.
 • Ställa in monoblock.
 • Vincenztriathlon 2017.
 • Leads england.
 • Välja vandringsbyxor.
 • Populära namn 2018.
 • Eskilstuna united f19.
 • Labour meaning.
 • Stämningsansökan brottmål innehåll.
 • Houses in london england.
 • Hälsomässa älvsjö 2017.
 • Häst dräktig.
 • Titanic and britannic sinking side by side.
 • Hunde ausführen für 13 jährige.
 • Singelevent göteborg 2018.
 • Fästa tv i lättbetong.
 • Månskensorkestern spelningar.
 • Växla in mynt seb.
 • Sorgliga citat på svenska.
 • Electrolux eat7830.
 • Vitaly kaloyev.
 • Möblierte wohnung salzburg.
 • Svenska spel mobil.
 • Cyklo f på recept.
 • Anders celsius upptäckter.
 • Döda stubbar.
 • Riskfaktor synonym.
 • Avloppsguiden entreprenörer.
 • Svd politisk färg.
 • Italienska ostar stockholm.
 • Aluminium smältpunkt.
 • Hur länge syns amfetamin på analys.
 • Prins alexander och gabriel.
 • Verliebt im norden.de erfahrungen.
 • Poledance stockholm möhippa.
 • Rest efter mål crossboss.